Som småföretagare finns det sällan en oändlig kassa att ösa ur. Att öka försäljningen och därmed intäkterna är ett givet fokus för en småföretagare, men minst lika viktigt är att fokusera på utgifterna. Det är angeläget att med jämna mellanrum se över sina kostnader. Med tanke på hur olika villkoren är hos olika mobiloperatörer finns