För att kunna surfa på internet i mobiltelefonen eller surfplattan så behöver du ha en viss surfmängd. Dena surfen kallas datamängd, och räknas i GigaByte (GB). Enkelt utryckt, ju mer GB du har, desto mer kan du surfa på webben med mobilen. Det går dock åt olika mängder med GB beroende på vad du gör